Parkinsonnet

Als ParkinsonNet-zorgverlener ben ik aangesloten bij het ParkinsonNet en ben ik speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen (atypische parkinsonsonismen). Ik werk samen met andere ParkinsonNet zorgverleners. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.

Wat is ParkinsonNet?
ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud & de Werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en op parkinson lijkende aandoeningen (parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen. Het ParkinsonNet team heeft een coordinerende rol om het netwerk goed te laten functioneren.

Waarom een ParkinsonNet?
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatient. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen

Ik ben ook in staat om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen door een gespecialiseerde zorgverlener. Via de Parkinson Zorgzoeker (www.parkinsonnet.nl )kunt u de dichtstbijzijnde ParkinsonNet zorgverlener vinden.